Về Chúng Tôi

  • Địa Chỉ : 132 ~ 134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: (028) 226 7777 4
  • Mở Cửa
  • Email: hotro@shopxanh.com

Liên Hệ Chúng Tôi